Adiestramiento Boncan Samoyedo Barcelona
Boncan, adiestramiento, educación y modificación de conducta canina en Barcelona
Boncan, adiestramiento, educación y modificación de conducta canina en Barcelona

Genghis

 

Samoyedo

 

Adiestramiento con clicker.